220

 

«ү Ққ - қө » ң өңқ қ ү ң

 

2010 2014 ғ қө қ. «Қ» Ұ» Қ қө қ ң ғ ң 4 қ ң құ ү. Құң қ – ғ өң ө құ ө ү ң ң қ . « » Қ 4 қ қ ү қ ұ қ, ққ қ – 2012 ғ 2013 ғ қө -ң «Ө» 220 - 500 «Қ» Ұ» Қ-ң «-2» 220 ғ ң құ. Ә ң ұғ 37 құ. 4 ң ү ң Ә 220 «Ө – -2 » ң қғ 270 құ. ң ғ ң ққ ү 2013 ғ 4 ө

ң Ә 220 құ қө қ ң 4 қ , қ ү қ, -қ Ә 500 «қ - Ө» ң ө қ ұғғ ү . , қ ң қ қққ ққ ң, «-» Қ ң 2,5 , ұ қө ғң қ ұ ү 20 ө ң ғ ө ү .

ұ ғ ғ ң ө 3 . ң құ. Құ қ ң ққ қң қ. «Kerneu Ltd» .

« 4 » «Қ» Ұ» Қ қ ә қ , Ү ғ , қө өңң ү ө ң . 4 ң қ ө қғ ғ ө ң 440 ң құ